Nhập đường dẫn (URL) của ảnh.

URL:

Hoặc tải lên từ máy tính của bạn.

Tệp tin:
Bạn đã xong thật chưa? Nếu xác nhận bạn sẽ không thể tiếp tục sửa ảnh này. Sau đó bạn có thể đăng lên Cười Plus | Video Clip Hài Hước | Ảnh chế
Công cụ:
Bút vẽ:
Khung:
Lưu ảnh: